Pregled podrazumeva uzimanje anamneze sa svim potencijalnim faktorima rizika, klinička ispitivanja i uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju.

Takođe, po potrebi se rade dodatni dijagnozni pregledi i laboratorijske analize.

Usluga obuhvata:

 • Pregled lekara specijaliste opste medicine
 • Merenje krvnog pritiska i pulsa
 • Merenje saturacije kiseonika u krvi
 • Merenje telesne temperature
 • Auskultatorni pregled srca, pluca
 • Pregled grla
 • Laboratorija
 • Savet
 • Terapija
 • Dijagnoza
 • Zaključak

Uslugu obavlja:

Ljubomir Bilić

DR SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Zakaži pregled

Pošaljite nam upit

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top